• Löpande bokföring
 • Reskontrahantering
 • Betalningsservice
 • Fakturering
 • Tidsredovisning
 • Administrativa datatjänster
 • Bolagsbildning
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Bolags-, preliminär- och privatdeklarationer
 • Ekonomisk rådgivning
 • Skatterådgivning
 • Löneadministration
 • Analys och budget
 • Styrelsearbeten
08-562 247 80 info@epta.se